ŠTĚŇATA | PUPPIES

Momentálně žádná štěňátka neplánujeme. | Puppies at the moment we do not plan.

Zásady naší chovatelské stanice:

- do chovu pouštíme především jedince, jež z našeho pohledu mají co plemeni dát a jsou náležitě pracovně prověřeni
- chováme pouze na zdravých jedincích a to nejen s nadstandardními zdravotními testy, ale také bez alergií, se silnou imunitou a u fen s dobrými mateřskými instinkty
- kryjeme pouze psy, jež jsou obohacením pro chov a to hlavně po stránce genetické rozmanitosti (tj. snažíme se vždy o novou krev a nepříbuznost spojení), dále po stránce pracovní a ve stejné míře i zdravotní
- snažíme se být s majiteli našich odchovů v neustálém kontaktu a nabízíme veškerou pomoc ohledně chovu a výcviku psů, včetně předání více jak 17letých zkušeností
- jednáme fair-play a to samé požadujeme od majitelů našich odchovů
- naše psy nikdy neprodáváme ani se jich nezbavujeme, pokud nevyhovují našim požadavkům a jsme kdykoli ochotni se postarat o náš odchov, pokud dojde k nenadále a neřešitelné události
- štěňátka od nás odcházejí socializované, očkované, odčervené, čipované a zvyklé na běžný chod domácnosti a ostatní psi

Bohužel, i když se snažíme o chov podle našeho nej. vědomí i svědomí, je třeba si uvědomit, že příroda má vždy nakonec poslední slovo a ne vše, se může podařit tak, jak bylo plánováno.


Some basic principles of our kennel: :

- we only take individuals who from our point of view can somehow contribute to our breed and who are properly examined
- we only breed healthy dogs, not only with above standard health examinations, but also without allergies, strong immunity, and strong mother instincts in case of bitches
- we only mate with dogs, who are dominant for our breed because of the genetic diversity - we always try to find new blood lines and non-relative connections - we also seek strong working and healthy dogs
- we try to be in contact with the new puppy owners and offer them every possible help - we can offer more than 17 years of experience
- we always behave in a fair way and we expect the same from new owners
- we never sell our dogs. Not even if they do not meet our expectations. We can take good care of them under every circumstance - the puppies leave us socialized, vaccinated, dewormed, with a chip and used to an every-day life and used to other dogs

Even though we try to breed our dogs per our best conscience, we must consider that nature has its last word and not everything works out the way we would wish.