AJAX FALMARKA "Démon"
* 17. 10. 1997 - † 3. 1. 2010
(Aetas provecta.Myelopathia spondylogenes chronica decompensata cum paresi extremitatum posteriorum acuta per euthanasiam terminans)

• můj první pes, splněný dětský sen | my first dog, a childly dream come true
• na jeho počest je pojmenovaná tato ch. stanice | this kennel name was chosen to his memory
• byl to pan Pes s velkým srdcem | he was The Dog with a huge heart
• vynikal především na obraně, kterou nadevše miloval | he exceeded especially in the defence that he loved above all

    

Zkoušky a závody | Exams and competitions:
• ZZZ, ZTV, RH-E, VZ 2 (rescue exams)
• IPO 1, IPO 2, IPO 3, ZVV 1, ZVV 2, ZPO 1, SchH 1, SchH - A
• 2 x účast na Mistrovství ČR dobrmanů | 2 x participate on National Championship of dobermanns CZ
• 2 x účast na VZ MSKS | 2 x participate on selective cup MSKS
• Klubový přebor Brno - IPO 1 - 1. místo, 3. ze všech IPO | Club cup Brno - IPO 1 - 1th place, total 3th place from all IPO
• Jarní závod Ždár nad Sázavou - ZVV 1 - 2. místo | Spring cup Zdar nad Sazavou - ZVV 1 - 2th place
• Obranářský závod Boskovice - ZVV 1 - 1. místo - nej. obranář | Protection cup Boskovice - ZVV 1 - 1th place - best in protection
• Velikonoční závod Ratíškovice - IPO 1 - 1. místo (obrana 99 b.) | Eastern cup Ratiskovice - IPO 1 - 1th place (protection 99 p.)
• O putovní pohár Rájec Jestřebí - ZVV 1 - 1. místo | Itinerant cup Rajec Jestrebi - ZVV 1 - 1th place
• Rivall cup IPO 3 - 9. místo | Rivall cup IPO 3 - 9th place
• Mistrovství ČR dobrmanů IPO 3 - 10.místo | CZ National championship of dobermanns in IPO 3 - 10th place
• v roce 2002 ukončen sportovní výcvik pro zranění... | in year 2002 finish sport carrier (the reason injury)...

Výstavy | Shows:
• Šampion Slovenské republiky | Champion of Slovak republic
• 4 x Vítěz třídy (otevřené, pracovní, vítězů) | 4 x class winner
• Nejkrásnější veterán DKSR 2006 | Best veteran DKSR 2006
• Nejkrásnější veterán DKSR 2008 | Best veteran DKSR 2008
• Veterán šampion Slovenské republiky | Veteran champion of Slovak republic

Zdravotní vyšetření | Healt test:
• HD - B, kompletní kardio. vyšetření ve 12 letech (LMU Mnichov) - zde | complete cardio test in 12 years (LMU Munich)- info


Rodokmen | Pedigree:

Aldo z Heranovy vily
Aldo_z_Heranovy_vily
CAC, res.CAC
ZM, IPO 3, RH-W-A,
ZVV 1, SchH A, SchH 1,
CZ Körung 2A
Ich. Guido v.Franckenhorst
ZTP 1A, SchH1, HD-A
Ich. Hertog Alpha v.Le Dobry
ZVA 1A, IPO 3, SchH 3, FH 3, HD-A
Ch. Don Dayan v.Franckenhorst
Tanja v.d.Kunnemaborg
Ch. Vivien v.Franckenhorst
SchH 3, HD-A
Nimrod Hilo v.Franckenhorst
Medina dei Piani di Praglia
Agnes Arnak
ZVV 3, ZPO
Rex z Martinovy věže
ZVV 3, IPO 2, ZZP 1
Ar ze Smolkova dvora
ZVV3,ZPO,ZPS
Krasi z Martinovy veze
Alina Jerbecon
ZVV 1
Ch. Aros Chora
Cony Termit
Herta Marion
Herta_Marion
ZVV 1, ZZZ, ZZP 1
HD-A, CZ ZTP 1A
Ich. Larson v.Frankenland
ZTP, IPO 3, SchH 3, HD-A
Ich. Baron Bryan v.Franckenhorst
FH, IPO 3, SchH 3, HD-A
Ch. Baron Cecar v.Rensloo
SchH 3
Vitesse v.Franckenhorst
Yembi v.Frankenland
FH, SchH 1, HD-A
Ich. Björn v.Stokenbrand
Ich. Castra v.Frankenland
Corina Marion
res.CAC, ZVV 1, CZ ZTP 1A
Ch. Hasan Bobrava
ZVV 2, CZ Körung 1A
Ch. Bryan v.Wolshöhe
Alma ze Samorostu
Brenda Calypso
Ben v. Steinberg
Adi z Bartošova chovu


Démonovi fotky naleznete zde. | Ajax´s pictures are here.