CITTO VON DER WUDRITZ
* 23. 3. 2003 - † 4. 5. 2012
(Citto zemřel na pooperační komplikace po odstranění sleziny - DIC – Disseminated Intravascular Coagulation)

majitel | owner : Vicky Brachfeld, USA - kennel Bell Lavoro

    

Výstavy | Shows: výborný 1. (tř. pracovní, rozh. MVDr. Gabriela Ridarčíková) | excellent 1. (working class)
Zkoušky | Exams : AD, BH, CGC, TDI, IPO 1, IPO 2, IPO 3
Zdravotní vyšetření | Healt test: HD-A, VwD - clear, Eyes-clear, Thyroid - norm., Echo+24h Holter -norm., DNA DCM - neg.

    

Pes, který byl dán do výcviku v International dogschool K9, jako poznamenaný předchozím tréninkem s předešlými trenéry. Do té doby neměl složenou žádnou všestrannou zkoušku. V IDS K9 za jeden rok složil bezproblémů IPO 3.
Citto je mimořádně temperamentní pes, s obrovským chtíčem do jakékoliv práce, má vynikající nos, je neúnavný aportér, má výrazný kořistnický pud, na obraně má plný a tvrdý zákus, je velice odvážný a opravdový pes. Jak nám již jednou ukázal, nemá problém s "ostrým" zásahem při obraně člověka. Přitom je velice milý, miluje děti, není agresivní vůči ostatním zvířatům ani lidem.
Citto je prouduktem středně vzdálené příbuzenské plemenitby na fantastický vrh C – Mooreiche. Jeho rodokmen je plný těch nejlepších pracovním dobrmanů, účastníků mistrovství světa, vítězů velkých závodů, se splněnými zkouškami 3.stupně a Körungem, kteří významně ovlivnili chov – pracovního dobrmana. Dobrmani z těchto krevních linií jsou známi především svou tvrdou povahou, neuvěřitelným temperamentem, chutí do práce a hlavně všestranností.
Jeho otec Normen v.Teufelsblut je taktéž otcem mistra světa ve výkonu Arak v.Schwarzen Angel. Normen je výsledkem středně vzdálené příbuzenské plemenitby na Ali v.Langehorst. Normenův otec Gero v.d.Mooreiche – 2 x vicemistr Německa, dal mnoho vítězů závodů, skvělých policejních psů. Jeho otcem je známý Asco v.d, Weyermühle a matkou Cora v.d. Mooreiche, účastnice mistrovství ve výkonu. Normenova matka Sarah v. Deister po Graaf Quirinus v.Neerlands Stam vede přes svou babičku Quien v.Binselberg krev Bronco v.Zehn, který je vnukem Vello v.Fürstenfeld. Jeho matka Wendy v.d. Mooreiche pochází ze známé ch.stanice zaměřené především na výkon. Je výsledkem příbuzenské plemenitby na pracovně vynikající vrh C - Mooreiche. Přes svého otce Pumu v.d. Mooreiche vede krev Aliho v.Langenhorst a přes svou matku Melissu v.d. Morreiche krev Ikaruse v.d. Kollau.

A dog that has been given to the International dogschool K9 marked with his previous training with his former trainers. Until then he didn´t have any working title. At IDS K9 he finished IPO 3 in one year with no problem.
Citto is extremely full of temperament, with a huge “I want to” attitude into any kind of work, he has an outstanding nose, is never loosing his drive - crazzy about a bring, has a strong ravine instinct, at defence he has a full and strong bite, he is very courageous, a true dog. As he has already once proven to us, he has no problem with an acute defence of a person. And still he is a very gentle dog, loves children, and is not aggressive towards other animals and people.
Citto is a product of a medium-distance linebreeding to a fantastic litter C – Mooreiche. His pedigree is full of the best working Dobermanns, world championships participants, big competition winners, dogs with 3rd degree working titles and a Körung, which have considerably influenced the breeding of a working Dobermann. The Dobermanns from these lines are mostly known for their tough attitudes, unbelievable temper, a will to work, and most of all – versatility.
His sire Normen v.Teufelsblut has sired the working World Champion Arak v.Schwarzen Angel. Normen is a result of a medium-distance linebreeding to Ali v.Langehorst. Norman´s sire Gero v.d.Mooreiche – 2 x vice-champion of Germany, has produced many trial winners, many great police dogs. His sire is the well-known Asco v.d. Weyermühle and his dam is Cora v.d. Mooreiche, working championship participant.
Normen´s dam Sarah v. Deister by Graaf Quirinus v.Neerlands Stam carries the bloodline of Bronco v.Zehn (grandson of Vello v.Fürstenfeld) through her granddam Quien v.Binselberg. His dam Wendy v.d. Mooreiche comes from a well-known kennel focused mainly on working. She is a result of a linebreeding to an excellent working litter C – Mooreiche. Through her sire Puma v.d. Mooreiche she carries the bloodline of Ali v.Langenhorst and through her dam Melissa v.d. Morreiche the bloodline of Ikarus v.d. Kollau.


Rodokmen | Pedigree:

Normen v. Teufelsblut
IPO 3, SchH 3, FH, HD-A
Gero v.d. Mooreiche
SchH 3, IPO 3, FH
2x vice D.V. work winner
Asko v.d. Weyermühle
SchH 3, ZTP 1A, HD-A
Bingo v. Ellendonk
D.V. work winner, SchH 3
FH, ZVA 1A
Cona v. Niederkassel
SchH 3, HD-A
Cora v.d. Mooreiche
IPO 3, SchH 3, ZVA, FH, HD-A
Ich. Ali v. Langenhorst
SchH 3, ZVA, HD-A
Brista v. Reuschenberg
IPO 3, SchH 3, FH, HD-A
Sarah v. Deister
Ich. Quirinus v.Neerlands Stam
ZTP, SchH 3, HD-A
Ich. Hertog Alpha v.Le Dobry
Ich. Dea Doloris v.Franckenhorst
Ich. Chiela v. Odenwald
SchH 3, IPO 3, ZVA
Ich. Ali v. Langenhorst
SchH 3, ZVA, HD-A
Queen v. Binselberg
SchH 3, ZVA, HD-A
Wendy v.d. Mooreiche
SchH 3, IPO 3, ZTP 1A
Puma v.d. Mooreiche
SchH 3, ZVA, HD-A
Condor v.d. Mooreiche
IPO 3, SchH 3
Ich. Ali v. Langenhorst
SchH 3, ZVA, HD-A
Brista v. Reuschenberg
IPO 3, SchH 3, FH, HD-A
Cathrin v. Holthusen
Sando v.d. Edeltannen
Lady von der Engelsburg
Melissa v.d. Mooreiche
SchH 3
Ikarus v.d. Kollau
SchH 3, ZVA
Oniv v. Gaxhardter Wald
SchH 3, FH, HD-A
Alexa v.d. Kollau
SchH 3, FH, HD-A
Cora v.d. Mooreiche
IPO 3, SchH 3, ZVA, FH, HD-A
Ich. Ali v. Langenhorst
SchH 3, ZVA, HD-A
Brista v. Reuschenberg
IPO 3, SchH 3, FH, HD-A


Cittovi fotky naleznete zde. | Citto´s pictures are here.